On playday No. 11, Volleyball Serie A2, Girone Blue, Videx Royalpat Grottazzolina vs. Monini Spoleto.

Live Commentary
Videx Royalpat Grottazzolina
Monini Spoleto
Table

Serie A2, Girone Blue

 
 
 
games
goals
points