On playday No. 4, Volleyball 1. Bundesliga, VBK Klagenfurt vs. UVC Graz.

Live Commentary
VBK Klagenfurt
UVC Graz
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points