On playday No. 9, Volleyball 1. Bundesliga, VBK Klagenfurt vs. SK Posojilnica Aich/Dob.

Live Commentary
VBK Klagenfurt
SK Posojilnica Aich/Dob
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points