On playday No. 16, Volleyball 1. Bundesliga, VBK Klagenfurt vs. SG Supervolley.

Live Commentary
VBK Klagenfurt
SG Supervolley
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points