On playday No. 3, Volleyball 1. Bundesliga, VBK Klagenfurt vs. Ried.

Live Commentary
VBK Klagenfurt
Ried
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points