On playday No. 14, Volleyball 1. Bundesliga, VBK Klagenfurt vs. Hypo Tirol Volleyballteam.

Live Commentary
VBK Klagenfurt
Hypo Tirol Volleyballteam
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points