On playday No. 10, Volleyball 1. Bundesliga, VBK Klagenfurt vs. Hypo NO Amstetten.

Live Commentary
VBK Klagenfurt
Hypo NO Amstetten
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points