On playday No. 13, Volleyball 1. Bundesliga, UVC Graz vs. VBK Klagenfurt.

Live Commentary
UVC Graz
VBK Klagenfurt
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points