On playday No. 17, Volleyball 1. Bundesliga, UVC Graz vs. Hypo NO Amstetten.

Live Commentary
UVC Graz
Hypo NO Amstetten
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points