On playday No. 11, Volleyball 1. Bundesliga, SV Musgym Salzburg vs. VBK Klagenfurt.

Live Commentary
SV Musgym Salzburg
VBK Klagenfurt
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points