On playday No. 18, Volleyball 1. Bundesliga, SK Posojilnica Aich/Dob vs. VBK Klagenfurt.

Live Commentary
SK Posojilnica Aich/Dob
VBK Klagenfurt
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points