On playday No. 12, Volleyball 1. Bundesliga, Ried vs. VBK Klagenfurt.

Live Commentary
Ried
VBK Klagenfurt
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points