On playday No. 5, Volleyball 1. Bundesliga, Hypo Tirol Volleyballteam vs. VBK Klagenfurt.

Live Commentary
Hypo Tirol Volleyballteam
VBK Klagenfurt
Table

1. Bundesliga

 
 
 
games
goals
points