On playday No. 11, Handball Damehandboldligaen, Kobenhavn H.b. vs. Viborg HK.

Live Commentary
Master trend winner Damehandboldligaen
Kobenhavn H.b.
Viborg HK
Table

Damehandboldligaen

 
 
 
games
goals
points