On playday No. 16, Basketball 1. A SKL, Zlatorog Lasko vs. U. Olimpija Ljubljana.

Live Commentary
Zlatorog Lasko
U. Olimpija Ljubljana
Table

1. A SKL

 
 
 
games
goals
points