On playday No. 18, Basketball 1. A SKL, Zlatorog Lasko vs. LTHcast Mercator.

Live Commentary
Zlatorog Lasko
LTHcast Mercator
Table

1. A SKL

 
 
 
games
goals
points