On playday No. 20, Basketball Urvalsdeild, Thor Porlakshofn vs. Ir Reykjavik.

Live Commentary
Thor Porlakshofn
Ir Reykjavik
Table

Urvalsdeild

 
 
 
games
goals
points