On playday No. 5, Basketball Urvalsdeild, Kr Reykjavik vs. Thor Porlakshofn.

Live Commentary
Kr Reykjavik
Thor Porlakshofn
Table

Urvalsdeild

 
 
 
games
goals
points