On playday No. 6, Basketball Extraliga, Karlovka Bratislava vs. BK Iskra Svit.

Live Commentary
Karlovka Bratislava
BK Iskra Svit
Table

Extraliga

 
 
 
games
goals
points