On playday No. 8, Basketball Extraliga, Karlovka Bratislava vs. BK 04 AC LB Snv.

Live Commentary
Karlovka Bratislava
BK 04 AC LB Snv
Table

Extraliga

 
 
 
games
goals
points