On playday No. 12, Basketball 1. A SKL, KK Portoroz vs. Zlatorog Lasko.

Live Commentary
KK Portoroz
Zlatorog Lasko
Table

1. A SKL

 
 
 
games
goals
points