On playday No. 1, Basketball FBU Superleague, BC ZAPORIZHYA vs. Cherkasski Mavpy.

Live Commentary
BC ZAPORIZHYA
Cherkasski Mavpy
Table

FBU Superleague

 
 
 
games
goals
points