On playday No. 1, Basketball Premier League, Women, BC Enisey Krasnoyarsk vs. Vologda-Chevakata.

Live Commentary
BC Enisey Krasnoyarsk
Vologda-Chevakata
Table

Premier League, Women

 
 
 
games
goals
points