On playday No. 1, Basketball Premier League, Women, BC Enisey Krasnoyarsk vs. Sparta&K Region - Vidnoje.

Live Commentary
BC Enisey Krasnoyarsk
Sparta&K Region - Vidnoje
Table

Premier League, Women

 
 
 
games
goals
points